Circular insurance

GIAB Circular Insurance, eller Cirkulär Skadeservice® innefattar GIAB:s tjänster till den skandinaviska försäkringsbranschen.

Affärsidén har sitt ursprung i att försäkringstagaren ska skicka in sin skadade produkt och få skadan verifierad för att vara berättigad kontantersättning.

Produkter som skickas in till GIAB återbrukas genom reparation, rekonditionering och skickas slutligen tillbaka till försäkringstagaren. Vissa inskickade produkter återgår inte till försäkringstagaren utan de säljs i GIAB:s försäljningskanaler till en ny användare.

Resultatet blir en ekonomisk besparing för försäkringsbolagen såväl som nöjdare kunder med ett medföljande konkret hållbarhetsarbete då produkter lagas istället för att nya införskaffas.

Vår process för cirkulär skadeservice har påvisat att 3 av 10 försäkringstagare väljer att inte använda sin försäkring när denna motprestation krävs, vilket innebär en enorm ekonomisk besparing för försäkringsbolagen. På så vis får försäkringsbolag en innovativ, effektiv, standardiserad, rättvis och hållbar skaderegleringsprocess.

Vår cirkulära skadeservice bedrivs med hjälp av GIAB:s egenutvecklade mjukvara som är anpassad för att automatiskt kommunicera med försäkringstagaren, beräkna miljö- och hållbarhetsdata som reparationsförfarandet bidrar med, beräkna skadeutvecklingen samt generera kundundersökningar.

Månadsvis levererar GIAB en hållbarhetsrapport med data, statistik och resultat till försäkringsbolagen där koldioxid-, avfall- och kostnadsbesparingen redovisas.

Mobilcirkeln®

Inom GIAB:s cirkulära skadeservice hanteras en mängd olika produkter, det största inflödet innefattas dock av elektronik varav merparten består av mobiltelefoner. I en sluten loop samlar GIAB in bland annat defekta mobiltelefoner från försäkringstagare som ersätts med en reparerad enhet istället för kontanter. Tjänsten kallas för Mobilcirkeln® och utgångspunkten är ett standardiserat förfarande för skadade, stulna och förlorade telefoner.

Tillsammans med både lokala och globala samarbetspartners erbjuder vi en ”one stop shop” lösning med fokus på kundnöjdhet, digitalisering, sänkt skadekostnad och optimering av försäkringsprodukten.

Mobilcirkeln® baseras på en lika-för-lika princip som innebär att försäkringstagare får en reparerad telefon tillbaka i samma modell och med samma prestanda istället för kontantersättning som vanligtvis betalas ut av försäkringsbolaget för att köpa en ny.

Lika-för-lika principen innebär en stor ekonomisk besparing för försäkringsbolagen samt att skadeportföljen inte ökar med tiden.

Med flera års framgångsrik verksamhet i Mobilcirkeln® har GIAB samlat in data som ger unika och helt nya möjligheter att analysera mobilskador och dess inverkan på försäkringsbolagens skadeportföljer.

Med 6 års aggregerade transaktioner förser GIAB sina kunder med analyser som tydligt och detaljerat motiverar hur Mobilcirkeln®, i jämförelse med kontantersättning, positivt påverkar utvecklingen av försäkringsbolagens skadeportföljer.

En viktig del i GIAB:s arbete mot försäkringsbranschen är rådgivning. GIAB stöttar och vägleder försäkringsbolagen i olika skadeprocesser. Bolaget får en stabil, trygg partner som är handlingskraftig  och som vågar tänka i nya banor.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt bolag?

Kontakta Simon Ortega,
simon.ortega@godsinlosen.se

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 16F, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn