Re:commerce

GIAB gör dina returer till affär och värdefullt hållbarhetsarbete. Vi omsätter returer, överlager och sekunda gods till bästa möjliga värde – för både planeten och din ekonomi.

Vi ser hållbar returhantering som en självklarhet i varje relevant e-handelserbjudande. Tiden är nu, tiden när medvetna konsumenter väljer utifrån hållbarhet. Där köpbeslutet helt enkelt går till den som tydliggör att hållbar hantering av returer är en självklarhet för en hållbar affär.  

 Betrakta retur som ett sätt att hålla produkter vid liv, inte som en problematik! 

GIAB Re:commerce finns till för just detta, genom att förlänga livet på produkter som annars skulle ha återvunnits eller kasserats tar vi din affär framåt, i jättekliv mot den nödvändiga omställningen. På industriellt sätt inventerar, validerar, graderar, rekonditionerar och avyttrar vi produkter. Alla steg i processen spåras och utgör grunden för beräkning av hållbarhetsvinster. Giab Circular Platform™, vårt egenutvecklade system, är möjliggöraren

Hållbar returhantering

För oss handlar hållbar returhantering om att ge nytt liv till produkter som annars riskerar falla ur systemet. Bara under 2022 uppskattas returer för 22 miljarder euro ha förstörts inom EU, och då enbart inom produktkategorierna elektronik och textil. Ett resultat av att returer ses som för kostsamt att hantera.

När vi på GIAB realiserar värdet dessa produkter faktiskt utgör ser vi en paradoxal värdeförstöring – ett systemfel som vi har lösningen på. 

Vi adresserar detta systemfel, med stora miljövinster som resultat genererar vi ekonomiskt värde ur det som annars hade slängts. 

Faktum är att  50% av världens klimatutsläppen och 90% av förlusten av biologisk mångfald kan härledas till utvinningen av resurser – resurser som idag går till produkter med alldeles för kort livslängd. Fokus på enbart energi räcker alltså inte, omställningen till ett hållbart samhället förutsätter att planetens resurser vägs in. Produktion av produkter genererar de allra största utsläppen. Med cirkulärekonomiska principer som vägledare har vi hittat alternativa vägar för tillväxt och värdeskapande, med den respekt som jordens resurser faktiskt förtjänar.

Den viktigaste principen för returhantering är att en returnerad produkt kommer till användning igen. Betänk alla timmar, resurser, material och energi som lagts på att tillverkning. Allt går till spillo när en produkt slängs, med fortsatt rovdrift på resurser som följd. För oss omfattar hållbar returhantering också klimatneutrala transporter, återvinningsbara förpackningar, frakter utan luft och goda villkor för dem som arbetar i processerna. 

Vår roll i omvandlingen till en hållbar e-handel handlar om returerna – samtidigt är vi starka förespråkare för hållbarhet genom hela kundresan.  

Vårt sätt att beräkna hållbarhetsvinster 

När vi förlänger livet på en produkt minskar vi behovet av nyproduktion och lättar på så sätt trycket på jordens resurser. Med denna logik räknar vi ut de positiv effekterna, de hållbarhetsvinster vi tillsammans uppnår. För allt som går genom våra händer räknar vi ut besparingar inom en rad miljöparametrar med klimatet i fokus. Dessa besparingssiffror delar vi regelbundet med oss av till vår kunder.

Det är med stolthet vi kan säga att hållbarhet är vår affär!

Kundtjänst 

Med ärende räknade i 10 000 tals per år har vår kundtjänst stor vana av effektivt eftermarknads hantering.

Vår kapacitet tillåter flexibilitet. Vi vet av erfarenhet att säsongsvariationer och intensiva perioder kan vara utmanande, vi stärker gärna upp vid tillfälliga toppar! I ett helhetsåtagande frigörs dina egna resurser till mer säljdrivande aktiviteter, kontakta oss för vidare diskussion! 

Returlogistik 

Oavsett dina volymer och produkter hanterar vi returlogistiken. Våra förmågor gör oss till en komplett partner för all din eftermarknads. Likaväl som vi tar emot e-handlares ångerrätter och reklamationsärenden, hanterar vi också överlager och tillfälliga partier.

Försäljning 

Valet av säljkanal är avgörande för att få ut bästa möjliga ekonomiska värde. Våra förmågor och vår kapacitet ger oss möjlighet att effektivt exponera och förflytta varor mellan de säljkanaler som passar bäst för varje enskild situation.  

Val och förflyttningar mellan kanaler bestäms av och går i takt med den prismodell vi tillsammans med våra uppdragsgivare definierar. 

Affärsmodell 

Vår vinstdelning bygger på att vi delar på vinsten efter att våra tjänster räknas av mot uppnådda försäljningsintäkter. Våra hållbarhetsrapporter sätter siffror på de hållbarhetsvinster samarbetet genererar.

Avräkning och Hållbarhetsrapportering 

På individnivå och genom hela processen spåras alla aktiviteter och beröringspunkter. Datapunkterna som genereras möjliggör ekonomisk avräkning och uträkning av hållbarhetsdata som regelbundet sammanställs i en hållbarhetsrapport. 

Hållbarhetsrapport 

Ett samarbete med oss är ett hållbart val. Det visar vi genom att du får en hållbarhetsrapport varje kvartal. Rapporten kvantifierar de positiva effekterna av vårt samarbete och du får tydliga siffror på dina hållbarhetsvinster.

Vår strävan är att samarbetet med oss blir en vital del av ditt hållbarhetsarbete. Vilket du, tack vare våra hållbarhetsrapporter, tydligt kan visa.

”GIAB går i bräschen för tillförlitlig icke-finansiell data”

Den hållbarhetsrapportering GIAB levererar till oss visar hur framsynta GIAB är inom icke-finansiell rapportering. När lagstiftningen kräver av oss att kommande år både rapportera och få våra rapporter granskade är den robusta data som GIAB tillhandahåller redan nu en viktig del i vårt samarbete och för vår förmåga att rapportera enligt kommande krav”, berättar Karin Stenmar.

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 16F, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Smalvollveien 58, 0667 Oslo
Vardagar: 9-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn