Investor relations

Bolaget

GIAB® grundades 2009 och är ett innovativt tillväxtbolag vars affärsidé är att optimera produktflöden enligt cirkulärekonomiska principer. Bolaget levererar en helhetslösning för hanteringen av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt erbjuder en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen. 

I samarbeten med bland annat försäkrings-, logistik- och e-handelsbolag hanterar Bolaget produkter genom skräddarsydda helhetslösningar som täcker allt ifrån logistik, inventering och skadeverifiering till eventuell reparation och återförsäljning till konsument. Därutöver hanterar Bolaget eftermarknad med statistik-, ekonomi-, och hållbarhetsrapportering tillbaka till kund.

Vårt uppdrag

I många år har den linjära ekonomin byggts upp genom att använda ändliga resurser för att tillgodose behovet av konsumtions- och industrivaror. Men framtidens konsumtionsmönster är inte linjärt och företagen som idag ställer om mot en mer cirkulär affärsmodell kommer imorgon att bli vinnare. 

Vi utvecklar och levererar framtidssäkrade affärsmodeller och sömlösa övergångar till cirkulär ekonomi, lönsamma för kunden, klimatet och aktieägarna. 

Vi kallar det för hållbar kapitalism.

Vår tillväxtresa

Sedan 2015 har GIAB haft en explosiv omsättningstillväxt. Från 22,5 MSEK 2015 till drygt 174 MSEK 2021, en CAGR om 41,3 %. Detta trots att just 2021 kom att präglas av minskade volymer inom Circular Insurance på grund av pandemin, vilket gjorde att omsättningen sjönk från föregående år.

Framåt ser vi stor efterfrågan på våra tjänster och ser den snabba omställningen till digitala konsumtionsmönster och ett ökat fokus på hållbar konsumtion som starka drivkrafter till vår framtida tillväxt. 

Pressmeddelanden

Investment case – Sex goda skäl att investera i GIAB

1. Validerad & skalbar affärsmodell

GIABS affärsmodell har utvecklats i samarbete med flera stora kunder och samarbetspartners såsom IKEA, CDON och Folksam. Via GIAB Circular Platform är det nu enkelt att ansluta nya kunder för att öka volymerna. Med ökade volymer ökar även skalfördelar och lönsamhet utan ytterligare kapitalbindning. 

2. Expansiv marknad med stor potential

Enligt World Rescources Institute kommer marknaden för återbrukade produkter vara värd cirka 4 500 miljarder USD år 2030. Behovet av cirkulära lösningar ökar kraftigt bland både privat och offentlig sektor. GIAB Circular Platform är utvecklat med potentialen att kunna skalas upp internationellt och hantera en del av de 3 miljarder returer som skickas inom EU varje år.

3. Starka drivkrafter & stort investeringsintresse

Både EU och Sverige använder sig av lagstiftning för att skapa incitament för ett mer hållbart beteende där fler lagar och incitament för ökad cirkulär ekonomi är att vänta. Marknaden drivs även av den enorma efterfrågan på hållbara investeringar, som har resulterat i att det globala investeringsvärdet i hållbara fonder, aktier och obligationer nu har passerat 4 000 miljarder USD enligt kapitalförvaltaren Blackrock.

4. Stark ledning & ägarbas

Medgrundare, största ägare och VD, Christian Jansson, har över 30 års erfarenhet som serieentreprenör och har grundat bolag som Caretia och Gullberg & Jansson samt blivit utnämnd till bland annat Årets Sociala Entreprenör 2019. Cirka 30 % av bolaget ägs av personer i styrelse och ledning. Bland övriga större ägare återfinns Gull-Britt Jonasson, huvudägare och koncern-VD i Finja Betong.

5. Innovativt bolag & experter på cirkulär ekonomi

GIAB har under tio år arbetat med visionen att vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det har ställt höga krav på innovation och utveckling för att hantera de utmaningar som uppstår i cirkulära affärsmodeller. Lösningen är GIAB Circular Platform, som med cirkulära modeller och processer hanterar produktflöden. Genom samarbeten, erfarenhet och kunskap har plattformen validerats och GIAB blivit experter på cirkulär ekonomi. 

6. Kraftig tillväxt & geografisk expansion

GIAB har de senaste sex åren växt med i snitt 41 % per år (CAGR), och tillväxtresan har bara börjat. GIAB är väl positionerat för att driva den hållbara omställningen framåt och kommer fortsätta investera i ny teknologi, cirkulära affärsmodeller, ökad effektivitet samt geografisk expansion för att bli marknadsledande. 

Bolagspresentationer

GIAB presenterar på Småbolagsdagarna 14 juni 2022
GIAB presenterar på Stora Aktiedagen 2 december 2021
Bolagspresentation med Aktiespararna 22 juni 2021
GIAB presenterar på Investerardagen 8 juni 2021

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 16F, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn