Investor relations

Bolaget

GIAB® grundades 2009 och är ett innovativt tillväxtbolag vars affärsidé är att optimera produktflöden enligt cirkulärekonomiska principer. Bolaget levererar en helhetslösning för hanteringen av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt erbjuder en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen.

I samarbeten med bland annat försäkrings-, logistik- och e-handelsbolag hanterar Bolaget produkter genom skräddarsydda helhetslösningar som täcker allt ifrån logistik, inventering och skadeverifiering till eventuell reparation och återförsäljning till konsument. Därutöver hanterar Bolaget eftermarknad med statistik-, ekonomi-, och hållbarhetsrapportering tillbaka till kund.


Bolaget är moderbolag i en koncern med tre helägda dotterbolag, Godsinlösen Nordic AS, där den norska verksamheten bedrivs, Godsinlösen Nordic Oy, där den finska verksamheten bedrivs och Recircu AB.

Det bedrivs för närvarande endast begränsad verksamhet i Godsinlösen Nordic Oy och Godsinlösen Nordic AS. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i
Recircu AB. Bolaget upprättar därför ingen koncernredovisning.


Bolagets operativa verksamhet bedrivs huvudsakligen från Staffanstorp. Bolaget har två omnikanalsbutiker, en i Staffanstorp och en i Stockholm. Därutöver har GIAB® e-handelslager i Stockholm och Oslo. Bolaget hade per den 31 mars 2021, 90 anställda.Det bedrivs för närvarande endast begränsad verksamhet i Godsinlösen Nordic Oy och Godsinlösen Nordic AS. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i Recircu AB. Bolaget upprättar därför ingen koncernredovisning.


Bolagets operativa verksamhet bedrivs huvudsakligen från Staffanstorp. Bolaget har två omnikanalsbutiker, en i Staffanstorp och en i Stockholm. Därutöver har GIAB® e-handelslager i Stockholm och Oslo. Bolaget hade per den 31 mars 2021, 90 anställda.

Senaste pressmeddelanden

GIAB presenterar på investerardagen

GIAB presenterar på Aktiespararnas företagspresentation

Dokument

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn