Om oss

GIAB levererar idag helhetslösningar för att hantera returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, såväl som en komplett cirkulär skaderegleringsprocess till försäkringsbranschen.

Egenutvecklade mjukvara möjliggör spårbarhet och datainsamling. Data som ger banbrytande underlag för klimatberäkningar, konsumentbeteende och transaktionsinformation relaterat till en given produkts logistiska resa. Data som tveklöst kommer att vara avgörande för en mer resurs- och klimateffektiv produktion. 

Genom digitala och innovativa lösningar har GIAB sammanfattningsvis moderniserat och effektiviserat traditionellt återbruk. Datainsamling möjliggöra genereringen av statistik och hållbarhetsdata.

För att möta utmaningar i snabbt växande returvolymer och samtidigt möta de ökade krav på hållbarhet e-handel står inför är plattformen utvecklad med målet att skalas upp internationellt.

Genom insamling, rekonditionering/reparation och vidareförsäljning av gods till slutkonsument återbrukar GIAB ett brett sortiment produkter från olika flöden. 

Avsättning sker i dagsläget via GIAB:s plattform, som utifrån en vinstdelningsmodell publicerar produkterna i våra egna kanaler Returhuset.se, Returhuset.no, samt Tradera, CDON Marketplace och Blocket. Vi har även ett fysiskt varuhus i Staffanstorp, Returhuset

Affärsidé: GIAB:s affärsidé att är förlänga livet på produkter enligt principer baserade på cirkulär ekonomi. 

Vision: GIAB ska vara en internationellt erkänd katalysator för resurseffektiv affärsutveckling och en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. 

Mission: GIAB ska upplösa linjära branschstandarder genom att kvarhålla funktionsdugliga produkter på marknaden i stället för att dessa bli avfall.

Bolaget grundades 2012 av Christian Jansson och Patrik Zalewski under namnet Godsinlösen Nordic AB men i samband med vår utlandsexpansion arbetar vi nu under namnet GIAB. Idag har vi anläggningar i Staffanstorp, Stockholm och Oslo. GIAB:s affärsmodell och vision har väckt intresse hos bolag som IKEA, BSH Home Appliances AB, DHL, CDON och Folksam. Med en vision om att bli en internationellt erkänd aktör inom cirkulär ekonomi har Bolaget påbörjat en stabil etablering i Skandinavien, med planer för etablering inom Europa. 

Sedan år 2015 är vi certifierade enligt 9001 och 14001.

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn