Vår affärsidé bygger på cirkulär ekonomi.

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIAB:s affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund därför mäter vi vår framgång i ekonomiska termer men även i mängd sparad koldioxid.

Hållbarhet för oss är vår förmåga att förvalta produkter på ett affärsmässigt och cirkulärekonomiskt sätt, som minskar behovet av nyproduktion och tillhörande klimatutsläpp.

Vår affärsidé och samtliga strategier genomsyras av vår målsättning att vara en katalysator som skalar upp förmåga att återbruka produkter. Hållbarhet innebär också att vi ska kunna visa resultatet och nyttan med vår verksamhet genom data. För att möjliggöra detta har vi utvecklat en egen digital plattform, GIAB Circular Platform, som möjliggör full spårbarhet och datainsamling av de produktflöden vi hanterar.

Med hjälp av vår digitala plattform kan vi tydligt visa på en rad olika hållbarhetsparametrar som klimatbesparingar, återbruksgrad och avfallsbesparingar som är ett direkt resultat av de tjänster vi erbjuder. Detta tydliggör vi till våra kunder på månatlig eller årsbasis genom en hållbarhetsrapport. Vår digitala plattform ger oss även underlag för att mäta både konsumentbeteenden och transaktionsinformation relaterat till en given produkts logistiska resa. Något som möjliggör kontinuerliga optimeringar av de återbruksflöden vi hanterar.

Som vi brukar säga: genom vår digitala plattform har vi moderniserat det traditionella återbruket som därför kan ske både i stor skala och med lönsamhet.

Socialt

Vi erbjuder en trygg arbetsplats där diskriminering och trakasserier ej får förekomma Vi erbjuder arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. På GIAB får medarbetarna chans att växa och utmana sig själva.

Ekonomiskt

Vi har en ekonomisk tillväxt som är starkt korrelerad med positiv miljö- och klimatpåverkan Under de senaste fem åren har vi haft en starkt omsätttningstillväxt på ca 900 % Vi förenar hållbarhet och lönsamhet, vilket innebär att våra kunder kan driva ett lönsamt hållbarhetsarbete.

Miljömässigt

Genom att cirkulera produkter förhindrar vi i förlängningen att nytt, ändligt material förbrukas Genom återbruk bidrar vi till att avfallsmängder och koldioxidutsläpp minimeras Vi implementerar cirkulär ekonomi ”på riktigt” hos våra kunder.

Våra tjänster påverkar inte bara till vårt eget hållbarhetsarbete – det bidrar även till våra kunders. Varje månad levereras en hållbarhetsrapport till våra kunder med statistik och data över återanvända produkter samt koldioxid- och avfallsbesparingar.

Grafen ovan visar vår omsättning och vår koldioxidminimering under 2019. Eftersom de är starkt korrelerade kan vi påvisa att vi har frigjort ekonomiskt tillväxt och negativ miljöpåverkan. Istället är vår omsättning starkt korrelerad med vår positiva klimatpåverkan – något vi är väldigt stolta över!

Sedan år 2015 är vi certifierade enligt 9001 och 14001.

Har du frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
 
Kontakta vår hållbarhetschef Andreas Anderholm Pedersen, andreas.anderholm@godsinlosen.se

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIAB:s affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Läs vår senaste hållbarhetsredovisning

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 16F, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn