Vår affärsidé bygger på cirkulär ekonomi.

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIAB:s affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund därför mäter vi vår framgång i ekonomiska termer men även i mängd sparad koldioxid.

Hållbarhet för oss är vår förmåga att förvalta resurser på ett affärsmässigt och cirkulärekonomiskt sätt som minskar behovet av nyproduktion och tillhörande klimatpåverkan. Vår affärsidé och samtliga strategier genomsyras av vår målsättning att vara en katalysator som skalar upp marknadens förmåga att återbruka resurser. Hållbarhet för oss är också att påvisa resultatet av arbetet, det vill säga att faktiskt påvisa nyttan med vår verksamhet och våra partnerskap genom data. En viktig del i det strategiska arbetet är GIAB:s samarbete och synergiskapande mellan branscher, verksamheter och discipliner. Förmågan att engagera och motivera individer är nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och vi arbetar aktivt för att förvalta en medlande roll på ett optimalt sätt.

Vi ska bidra med värde för att ha ett existensberättigande. Vi ska bidra med värde socialt, ekonomiskt och miljömässigt, såväl för våra kunder som för oss själva.  

Socialt

Vi erbjuder en trygg arbetsplats där diskriminering och trakasserier ej får förekomma Vi erbjuder arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. På GIAB får medarbetarna chans att växa och utmana sig själva.

Ekonomiskt

Vi har en ekonomisk tillväxt som är starkt korrelerad med positiv miljö- och klimatpåverkan Under de senaste fem åren har vi haft en starkt omsätttningstillväxt på ca 900 % Vi förenar hållbarhet och lönsamhet, vilket innebär att våra kunder kan driva ett lönsamt hållbarhetsarbete.

Miljömässigt

Genom att cirkulera produkter förhindrar vi i förlängningen att nytt, ändligt material förbrukas Genom återbruk bidrar vi till att avfallsmängder och koldioxidutsläpp minimeras Vi implementerar cirkulär ekonomi ”på riktigt” hos våra kunder.

Våra tjänster påverkar inte bara till vårt eget hållbarhetsarbete – det bidrar även till våra kunders. Varje månad levereras en hållbarhetsrapport till våra kunder med statistik och data över återanvända produkter samt koldioxid- och avfallsbesparingar.

Vårt strategiska hållbarhetsarbete tog ett stort kliv då vi för första gången genomförde en omfattande intressentdialog och väsentlighetsanalys. Jag är både glad och stolt att vi i denna rapport kan presentera resultatet av det. Framför allt vår tydliga strategi och våra mål framåt, fördelat på våra olika målgrupper. På GIAB har vi alltid arbetat konkret, i praktiken med hållbarhet. Nu arbetar vi även strategiskt, metodiskt och analytiskt. För mig är det ett bevis på att vi har gått in i en ny fas. Från det lilla tillväxtbolaget till det medelstora bolaget som är en avgörande aktör på marknaden. /Matilda Jarbin, Hållbarhetschef.

Grafen ovan visar vår omsättning och vår koldioxidminimering under 2019. Eftersom de är starkt korrelerade kan vi påvisa att vi har frigjort ekonomiskt tillväxt och negativ miljöpåverkan. Istället är vår omsättning starkt korrelerad med vår positiva klimatpåverkan – något vi är väldigt stolta över!

Sedan år 2015 är vi certifierade enligt 9001 och 14001.

Har du frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
 
Kontakta vår hållbarhetschef Matilda Jarbin, matilda.jarbin@godsinlosen.se

Hållbarhets-redovisning 2020

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIAB:s affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Läs vår senaste hållbarhetsredovisning

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn