Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström och Anders Ydstedt är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Christian Jansson (Il Porto Group AB) och Patrik Zalewski (P Zalewski AB) representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Kenneth Andrén, Patrik Zalewski, Elna Lembrér Åström och Anders Ydstedt är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Christian Jansson sitter med i Bolagets ledning som VD och kan därför anses beroende.

Kenneth Andrén

Född 1949. Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot sedan 2013. Kenneth Andrén har studerat vid Stockholms universitet och har en lärarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm. Kenneth Andrén har även genomgått utbildningen Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kenneth Andrén har bland annat erfarenhet från uppdraget som VD i den danska Egmont-koncernens svenska dotterbolag Egmont Publishing AB mellan 1994-2011.

Under perioden hade Kenneth Andrén ett flertal nationella och internationella uppdrag inom koncernen.


• Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i DC Deterministic Control Aktiebolag, Byggfabriken Sverige AB och Barnmorskegruppen Öresund AB. Styrelseledamot och VD i Sigvard AB. Styrelseledamot i MEKANA AB och Recircu AB.
• Innehav: 750 000 aktier.

Christian Jansson

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2012, VD sedan 2013.
Christian Jansson är utbildad gymnasieekonom och har genomgått VD-utbildning vid ISL Institute. Christian Jansson är medgrundare av GIAB® och är VD samt styrelseledamot i Bolaget.

Christian Jansson har över 30 års erfarenhet som serieentreprenör och har grundat flera bolag. Bland annat är Christian Jansson grundare av Caretia AB och Gullberg & Jansson AB (publ).

Christian Jansson har under sin karriär mottagit utmärkelser som exempelvis Entrepreneur Of The Year – Årets Sociala Entreprenör 2019.


• Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i il Porto Group AB, Pottan Invest AB och Godsinlösen Nordic Oy. Styrelseledamot i Smil Fastigheter i Staffanstorp AB, JAWAMI Fastigheter AB, Pottan AB, Impex Global i Malmö AB och
Bilpågarna C. Jansson AB. VD och styrelsesuppleant i Recircu AB. Styrelsesuppleant i AB Hugohem. Innehavare av enskild firma med beteckningen Christiansfrid i
Humlaryd.
• Innehav: 2 590 000 aktier

Anders Ydstedt

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018.
Anders Ydstedt har studerat teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljö- och energisystem.

Anders Ydstedt har stor erfarenhet inom områdena energi, miljö och skatter som rådgivare till näringslivsorganisationer och större företag sedan 1994 via ScanTech Strategy Advisors AB. Anders Ydstedt är vice ordförande i Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Därutöver har Anders Ydstedt varit vice ordförande i Miljönämnden i Malmö 1994-2012.

Anders Ydstedt har även varit verksam som styrelseledamot i SYSAV AB och SYSAV Utveckling AB 1998-1999 samt 2013-2015.


• Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift och Stiftelsen Svensk Tidskrift. Styrelseledamot i Scandinavian Clean Technologies Group AB, Ydstedt Holding AB och AB Hugohem. Styrelsesuppleant i
ScanTech Strategy Advisors AB, Rymdweb AB, il Porto Group AB och CNTR Media
AB. Vice ordförande i Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
• Innehav: 750 000 aktier.

Elna Lembrér Åström

Född 1961.Styrelseledamot sedan 2020.
Elna Lembrér Åström är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Elna Lembrér Åström har stor erfarenhet inom företagsekonomiska frågor från sin tid som partner och auktoriserad revisor på Deloitte AB under perioden 2002-2020.

Elna Lembrér Åström är verksam som konsult rörande företagsekonomiska frågor.


• Andra pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Elna Lembrér Åström AB.
Styrelseledamot i Chefspoolen i Sverige AB, Elna Carita E Invest AB och Sten K Johnsons Stiftelse. Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Medlem i revisionsutskottet i Starka AB.
• Innehav: –

Patrik Zalewski

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2009.
Patrik Zalewski är medgrundare av GIAB® och styrelseledamot i Bolaget. Patrik Zalewski har under flera år arbetat med affärsutveckling i Bolaget och han har även tidigare innehaft uppdrag som vice VD och affärsområdeschef i Bolaget.


• Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i P Zalewski AB, Cross Reality International AB och Best Staff i Sverige AB. Styrelseordförande i Extremezone AB
och GFR Invest AB. Styrelseledamot i Patzal Fastigheter AB. Styrelsesuppleant i Jump i Malmö AB och Godsinlösen Nordic Oy.
• Innehav: 1 940 000 aktier.


Kenneth Andrén
Styrelseordförande
Födelseår: 1949
Invald 2020 1
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja
Större aktieägare*: Ja
Innehav**: 750 000 aktier

Christian Jansson
Styrelseledamot och VD
Födelseår: 1972
Invald 2012
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Nej
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 2 590 000 aktier

Elna Lembrér Åström
Styrelseledamot
Födelseår: 1961
Invald: 2020
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja
Större aktieägare*: Ja
Innehav**: –

Anders Ydstedt
Styrelseledamot
Födelseår: 1964
Invald: 2018
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja
Större aktieägare*: Ja
Innehav**: 750 000 aktier

Patrik Zalewski
Styrelseledamot
Födelseår: 1979
Invald: 2009
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 1 940 000 aktier

*Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna i Bolaget
**Avser privat ägande samt ägande genom bolag.
1 Kenneth Andrén var styrelseledamot i Bolaget under perioden mars 2013 – december 2020.


Ledning

Christian Jansson, VD

Christian är medgrundare av GIAB® och VD samt styrelseledamot i Bolaget. Christian har över 30 års erfarenhet som serieentreprenör och har grundat flera bolag, bl.a. är Christian grundare av Caretia AB och Gullberg & Jansson AB (publ).

Med sin person och dessa erfarenheter som grund är Christian motorn i den entreprenöriella kultur som präglar GIAB.

Som pionjärer i att bygga bärkraftiga cirkulära affärsmodeller är Christian föregångare i entreprenörskap baserat på cirkulärekonomiska principer. För detta har Christian under sin karriär mottagit utmärkelser som exempelvis

  • Årets företagare och Sparbanken Skånes Näringslivspris för entreprenörskap 2019.
  • EY Entrepreuner of the Year ”Manligt Stjärnskott” Region Syd 2018 och hedersutmärkelse som Årets Sociala Entreprenör, EY 2019.

Kontakt: christian.jansson@godsinlosen.se 

Matilda Jarbin, COO & Hållbarhetschef

Matilda Jarbin började på GIAB år 2015 och har varit delaktig i arbetet att paketera GIAB:s tjänster till konkreta hållbarhetscase och har utgjort en viktig säljande roll på GIAB. Än idag lägger hon mycket tid på försäljning och genom att föreläsa om GIAB och cirkulär ekonomi runt om i Sverige har hon blivit ansiktet utåt för företaget.

Som hållbarhetschef ansvarar Matilda för GIAB:s hållbarhetsarbete, hållbarhetsrapporteringen till våra kunder och är affärsområdeschef för GIAB consulting. 

Som COO är hon ansvarig för den operativa verksamheten och innehar bland annat ansvar för intern kommunikation och HR. Matilda har en bakgrund som miljö- och kvalitetskonsult och hon har en masterexamen i Miljövetenskap med inriktning på tillämpad klimatstrategi.

Matildas brinnande intresse och höga kompentens inom klimat, miljö och strategisk hållbarhet i kombination med grundarens entreprenörskap och affärssinne har varit en stor framgångsfaktor för GIAB.

  • Innehav 155 000 aktier

Kontakt: matilda.jarbin@godsinlosen.se

Mats Jansson, Affärsområdeschef   GIAB Circular insurance/Cirkulär skadeservice

Efter avslutade universitetsstudier i ekonomi vid Lunds Universitet arbetade Mats i 20 år både i Stockholm och internationellt inom både banksektorn och storbolag med inriktning på kapitalmarknad.

Hållbarhetsperspektivet har funnits med en längre tid vilket föranledde honom att lämna finanssektorn för att så småningom hamna hos GIAB i februari 2020. Förståelsen för cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är något som gör att Mats passar väl in på GIAB.

I sin nuvarande roll som affärsområdeschef för Cirkulär Skadeservice ansvarar Mats för förvaltning och utveckling av tjänsterna riktade mot den skandinaviska försäkringsbranschen.

Kontakt: mats.jansson@godsinlosen.se

Pia Ringius, Ekonomichef

Pia Ringius började på GIAB:s ekonomiavdelning i februari 2017. Pia har efterhand tagit över ansvaret för bolagets ekonomifunktion och har sedan hösten 2018 fungerat som bolagets Ekonomichef. 

Förutom rapportering och bokslutsarbete är Pia delaktig i det löpande arbetet på bolagets ekonomiavdelning. Hennes mångåriga erfarenhet är en stor fördel när Bolaget växer fort och nya rutiner för de olika verksamhetsgrenarna behöver tas fram. 

När Pia började på GIAB kom hon från Advenica AB (publ), där hon arbetat under många år som redovisningschef och varit med på resan från ett ägarlett aktiebolag till ett börsnoterat bolag. Hon har studerat juridik vid Lunds universitet och har arbetat med redovisning sedan 1996.

  • Innehav 15 000 aktier

Kontakt: pia.ringius@godsinlosen.se

Jon von Knorring, Affärsområdeschef Re:Commerce


Som affärsområdeschef för Re:Commerce ansvarar Jon för bolagets reparation/rekonditionering samt försäljning. Jons styrka är att hitta snabba och funktionella vägar framåt samt flexibelt driva på och expandera affären där det behövs. Jon anställdes i GIAB under 2021

Senaste året har Jon starkt bidragit till att etablera GIAB som en aktör inom returlogistik där varumärket Returhuset visar god tillväxt. En flexibel och lyhörd ledare som har lätt för att få organisationen att snabbt ställa om vid behov vilket ofta är nödvändigt på ett bolag i stark tillväxt.

Jon har en 15 år lång bakgrund inom Telecom-branschen där tidigare uppdrag de senaste fem åren innefattar Specialist mobilitet och offentlig upphandling hos Telia Company samt Butikschef Telia Business center.

  • Innehav 50 000 aktier

Kontakt: jon.vonknorring@godsinlosen.se

Klas Hansson-Gladh, CIO & ansvarig digitalisering

Klas har entreprenörskap i sitt DNA, att verka i tillväxt går som en röd tråd genom hans bana. Med fascination för vad han kallar ”intäktsdrivande IT” och 10 års tillväxtresa på Axis Communications besitter han avgörande kunskaper och erfarenheter kring digitalisering och tillväxt. Klas anställdes på GIAB under 2021.

Klas har ett coachande och beprövat ledarskap som bevisats genom att han lett och bidragit till att skapa framgångsrika organisationer inom IT och förändringsledning i globala organisationer.

Lönsam tillväxt förutsätter skalbarhet och det är i denna kontext Klas ansvar för GIAB:s digitalisering. I en ständig strävan om operationell excellens, att upprätthålla innovationshöjd samt att identifiera och utveckla affärsmöjligheter leder Klas GIAB:s ständiga förbättringsarbete. 

Klas vana vid internationellt arbete är också ett starkt bidrag till GIAB:s internationalisering.

Kontakt: klas.hansson-gladh@godsinlosen.se

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn