GIAB Circular Office

Det linjära slit-och-släng-samhället genomsyrar även våra arbetsplatser. GIAB Circular Office™ erbjuder en cirkulär hantering av företag och organisationers IT-utrustning och möbler.

Detta genom att förlänga livslängden på produkterna med hjälp av dataradering, rekonditionering och sedan vidareförsäljning till företag, organisationer och privatpersoner.

Att återbruka IT sparar på jordens resurser, minskar mängden avfall och koldioxid som släpps ut, samtidigt som ett prisvärt utbud av IT presenteras på marknaden.

GIAB® stärker kunders hållbarhetsarbete genom att ge ett konkret underlag på hållbarhetsdata, samtidigt som Bolaget erbjuder en ansvarsfull hantering som garanterar att produkterna återbrukas eller återvinns enligt rådande miljöregler. Som kund generar produkter som redovisningsmässigt är avskrivna intäkter och genom inventering, dataradering och försäljningslistor garanteras en kontroll av vad som händer efter att produkterna lämnat kundens kontor.

GIAB® tar ansvar för att all hantering följer GDPR-kraven och tjänsten garanterar en säker dataradering av hårddiskar och lagringsmedia med marknadsledande mjukvara från Blancco Technology Group.

Processen för hantering av IT-utrustning:

  1. GIAB® hämtar kundens produkter sammanställer en inventeringslista.
  2. Tekniker dataraderar enheterna i enlighet med GDPR och enhetsspecifika raderingscertifikat genereras genom Blancco-mjukvaran.
  3. Produkterna testas och rengörs grundligt. Tekniker byter ut eventuella defekta delar för att produkterna ska återställas till ett säljbart skick – det kan vara allt från ett batteri till ett RAM-minne eller hårddisk som byts ut.
  4. Produkterna säljs genom någon av Bolagets försäljningskanaler: Returhuset®, www.returhuset.se eller en tredjeparts försäljningskanal.
  5. Hållbarhetsrapport med koldioxid- och avfallsbesparing samt ekonomisk avräkning skickas till kunden.

Bolaget erbjuder i tjänsten GIAB Circular Office™ även företagskunder möjligheten att köpa återbrukad IT-utrustning som Bolaget tagit in och rekonditionerat. Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, levereras produkterna med garanti och support.

Genom Mobilcirkeln® företag erbjuder Bolaget kunder att köpa eller leasa återbrukade och rekonditionerade telefoner i en flexibel tjänst. Detta är en smidig lösning för kunder som kan teckna avtal för så många mobiltelefoner som krävs, under den period som passar kunden.

När mobilen har genomgått en livscykel eller kunden vill uppgradera, är det enkelt att skicka tillbaka den gamla enheten till GIAB®, som rekonditionerar och återanvänder den, och få en ny rekonditionerad enhet utskickad.

Skulle mobilen gå sönder eller vara med om en olycka, skickas en ersättningsenhet snabbt ut och den trasiga enheten återtas och repareras. Mobilcirkeln® företag erbjuder sammanfattat en komplett telekomlösning med cirkulära telefoner, utbyten och reparationer.

Tillsammans med kunder som Advokatbyrån Vinge, Fojab, Rederiaktiebolaget Eckerö, Techtrade och Finja har GIAB® förlängt livslängden på och återbrukat tusentals produkter och sparat in tusentals ton avfall och koldioxid. GIAB Circular Office™ erbjuder ett hållbart, ansvarsfullt och cirkulärt alternativ för hantering av företags använda IT-produkter.

Kundcase – Rederiaktiebolaget Eckerö

Rederiaktiebolaget Eckerö är en Ålands-baserad koncern med dotterbolag på Åland samt i Sverige, Finland och Estland. Under 2020 lade koncernen ned verksamheten vid dotterbolaget Brika Cruises, baserat i Stockholm, och tog då hjälp av GIAB® för att hantera all elektronik och IT-utrustning som företaget inte längre hade behov av. Produkterna hämtades upp och hanterades enligt Bolagets processer för återtag av IT.

“Rederiaktiebolaget Eckerö är en stor koncern med en utarbetad miljöpolicy. Vi lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor och är mycket glada över att ha ett så etablerat företag som Godsinlösen Nordic AB som samarbetspartner. Det kändes mycket bra att veta att allt vi skickade iväg antingen återanvändes eller återvanns på ett korrekt sätt. Hållbarhetsrapporten som skickas ut av Godsinlösen varje kvartal är intressant läsning och ISO-certifieringen gör att vi känner oss trygga. Att vi dessutom förtjänar en slant på att skicka iväg för oss ”onödiga” prylar är pricken på i:et!”

/Robin Weiss, Chief Information Officer, Rederiaktiebolaget Eckerö

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn