GIAB Circular Platform ™

GIAB:s affärsidé bygger på att recirkulera och förlänga livet på funktionsdugliga produkter. I en cirkulär modell utgör en stor del av en produkts totala livscykel summan av flera cykler. När en produkt fullgjort sitt syfte hos en användare förmedlas den till en ny användare.

Produktens livscykel förlängs genom recirkulering och vi nyttjar på så sätt planetens resurser på ett bättre sätt. Teorin är enkel, utmaningen ligger i att omsätta detta till kommersiellt bärkraftig verksamhet.

Förutsättningar idag ställer höga krav på effektivitet, styrning och uppföljning, som i vardagen innefattar processen nedan.

Egenutvecklad teknologiplattform ger GIAB full kommersiell frihet att licensiera ut hela eller delar av eko-systemet till samarbetspartners eller kunder. Samtidigt ger det också flexibla möjligheter att tekniskt anpassa för olika affärsmodeller och öppna möjligheter att integrera till andra system och aktörer. 

Vår cirkulära plattform innefattar olika tjänster som är anpassade utefter våra kunders behov och förutsättningar. Våra tjänster kan anlitas separat men kompletterar även varandra och som tillsammans skapar vårt cirkulära helhetserbjudande. 

GIAB Circular Platform™ syftar till att automatisera och effektivisera alla delar i denna process. Plattformen integrerar med e-handel och system, reglerar och styr processen att kommersiellt återföra varor till konsument genom både fysiska och digitala kanaler.

Som hjärtat i den dagliga verksamheten på GIAB är systemet en förutsättning för en effektiv operativ verksamhet såväl som för styrning, uppföljning och lönsamhetsanalys. Systemet ger också – kanske viktigast av allt – spårbarhet på samtliga produkter och genererar underlaget som ligger till grund för den löpande hållbarhetsrapportering som ingår i GIAB:s alla åtaganden.

I cirkulära modeller är spårbarhet avgörande, dvs. att lagra historik avseende total mängd investeringar i en individuell produkt, genom alla cykler – en kritisk faktor för ekonomisk uppföljning.

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn