IPO

  Jag befinner mig för närvarade i detta land:

  Jag är bosatt i detta land:

  Informationen på denna del av Godsinlösen Nordic AB:s webbplats är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och besittningar, samt delstater i USA och District of Columbia (”USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande om försäljning, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper, inklusive konvertibler i Godsinlösen Nordic AB, i Australien, Japan, Kanada, USA, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Godsinlösen Nordic AB som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperen”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act från 1933, såsom uppdaterad (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Åtkomst till information och dokument på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Godsinlösen Nordic AB tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

  Jag intygar att jag har läst, förstått och godkänner att följa alla restriktioner som anges ovan och:
  1. Jag är bosatt och befinner mig i ett annat land än Australien, Japan, Kanada, USA och Sydafrika; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Godsinlösen Nordic AB.

  Informationen på denna del av Godsinlösen Nordic AB:s webbplats är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och besittningar, samt delstater i USA och District of Columbia (”USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

  Våra kontor

  Huvudkontor Staffanstorp
  Besöksadress: Handelsvägen 18, 245 34
  Staffanstorp Postadress:
  Box 163
  245 22 Staffanstorp

  Skogås Stockholm
  Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
  Vardagar: 9-16
  Lör & sön: stängt

  GIAB Nordic AS
  Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
  Vardagar: 8-16

  Sociala medier

  Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn